เตรียมเสนอหลายโครงการเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เชียงใหม่

  
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเสนอหลายโครงการเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เชียงใหม่กลางเดือนหน้า
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมกราคม 2555 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเสนอหลายโครงการแก่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยจะให้จังหวัดเชียงใหม่จัดทำโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงวงแหวน ทั้ง 3 รอบ เพื่อบรรเทาความแออัดของการจราจรในเขตเมือง ขณะเดียวกันจะเสนอเรื่องการทำแก้มลิง 2 แห่ง ที่อำเภอแม่แตง และอำเภอพร้าว งบประมาณกว่าพันล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดสร้างโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนระบบราง ที่เคยเสนอไว้เมื่อครั้งพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วโครงการดังกล่าวยกเลิกไปก็จะนำมาเสนอใหม่อีกครั้ง และยังมีโครงการสร้างโรงงานจำกัดขยะโซนใต้ ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยโครงการดังกล่าวมูลค่านับพันล้าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้หากมีโอกาสก็จะนำเสนอระบบโหนดเมือง เพื่อกระจายความเจริญไปยังเมืองบริวาร เนื่องจากขณะนี้เชียงใหม่มีความเจริญกระจุกตัว ก่อให้เกิดการจราจรติดขัด จึงเห็นว่าอำเภอรอบ ๆ เชียงใหม่ เช่น หางดง สันป่าตอง สันกำแพง แม่ริม หากสามารถกระจายความเจริญไปได้ก็จะเป็นเมืองที่สมบูรณ์
 
25 ธันวาคม 2554 , 13:32 น. , อ่าน 1252  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่