อานิสงค์จากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร้อยละ 20

  
     ผลประกอบการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีดีขึ้นต่อเนื่อง และคาดว่าอานิสงค์จากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 จะมีนักท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มร้อยละ 20
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดเผยว่า ผลประกอบการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีปี 2553 ดีกว่าปี 2552 ร้อยละ 300 ขณะที่ผลประกอบการปี 2554 ดีกว่า ปี 2553 ร้อยละ100 เพิ่มทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ โดยปี 2554 มีรายได้กว่า 50 ล้านบาท ขณะที่ฤดูกาลท่องเที่ยวของเชียงใหม่เพิ่งเริ่มต้น ประกอบกับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ก็คาดว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มร้อยละ 20
อย่างไรก็ตามจากการที่งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวได้สองสัปดาห์ ก็ยังไม่ปรากฏผลชัดเจนว่านักท่องเที่ยวจะมาที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เตรียมรองรับ ทั้งการจัดสถานที่จอดรถไว้ให้ 500 คัน จัดรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวระหว่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ แต่ก็พบว่านักท่องเที่ยวยังคงมาไม่มากนัก มีลูกค้าปกติที่มาเนื่องจากต้องการมาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยตรงมากกว่า
สำหรับการเตรียมการในปีหน้า ได้เตรียมซ่อมแซมอุปกรณ์น้ำพุดนตรี ทั้งม่านน้ำพุ เปลี่ยนเลเซอร์ เครื่องเสียง โดยอาจจะมีการแสดงเป็นเรื่อง มีฉากประกอบเพื่อเพิ่มสีสัน คาดว่าจะจะใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท โดยจะมี Feeding Zoo จัดสร้างเวทีการแสดง และพาเหรดสัตว์ประกอบไฟ หรืออิเลกทริก พาเหรด เหมือนดิสนี่ย์แลนด์
 
25 ธันวาคม 2554 , 16:00 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่