ตัวแทนหลายองค์กรรวมตัวชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี

  
    ตัวแทนหลายองค์กรรวมตัวชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม.สัญจรที่เชียงใหม่
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจและทหารได้ปิดถนนตั้งแต่สามแยกปิโตรเลียม ถึงบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกันพื้นที่ไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป ที่ถนนด้านนอกมีกลุ่มผู้ชุมนุมหลายกลุ่มมารอยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี สถาบันอาชีวศึกษาตังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง รวมตัวกันชูป้ายผ้าแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนถึง ระดับปริญญาตรีในสถาบันอาชีวศึกษา ตัวแทนบริษัทโฮยา กลาสดิสค์ ประเทศไทย จำกัด รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี กรณีที่บริษัทเลิกจ้างโดยอ้างเหตุอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา ส่งผลให้พนักงานกว่า 1,500 คนต้องถูกเลิกจ้าง ตัวแทนเครือข่ายองค์กร PMOVE หรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นำโดยนายประยงค์ ดอกลำไย ซึ่งปักหลักชุมนุมที่หน้าศาลากลางตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา ได้ฝ่าแผงกั้นมาชุมนุมที่ถนนด้านหน้าธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมภาค รัฐ-เอกชน ให้รัฐบาลเดินหน้าการจัดทำพื้นที่โฉนดชุมชน อันเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่ภาคประชาชนได้ผลักดันตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ให้รัฐบาลเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการจัดการกองทุนธนาคารที่ดิน โดยมีตัวแทนของกลุ่มร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยทางกลุ่มยืนยันจะปักหลักรอให้นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งจึงจะยอม สลายการชุมนุม ในการนี้นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มารับเรื่องโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่ง แต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและมีตัวแทนกลุ่มเป็นคณะกรรมการร่วม ซึ่งผู้ชุมนุมพอใจและยอมสลายการชุมนุมในที่สุด นอกจากนี้ยังมีตัวแทนเด็กไร้สัญชาติจากบ้านแม่ละนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทน อ่านข้อเรียกร้องขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ พระภิกษุและศรัทธาวัดต่างๆ ในเชียงใหม่มารอยื่นหนังสือ กรณีสถานบันเทิงเปิดใกล้วัด เสียงดังรบกวน ตัวแทนมูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่และองค์กรพันธมิตร ยื่นหนังสือให้แก้ปัญหาเมืองเชียงใหม่ ทั้งระบบขนส่งมวลชน ปรับปรุงผังเมือง ย้ายทันฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นข่วงหลวงลานวัฒนธรรม และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และช่วงท้ายได้มีกลุ่มเสื้อแดง หรือกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 นำโดย นางสาวกัญญาภัค มณีจักร นำช่อดอกไม้มามอบให้นายกรัฐมนตรีด้วย
 
15 มกราคม 2555 , 12:19 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่