สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในการเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 อย่างเป็นทางการ

  
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในการเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 อย่างเป็นทางการ โดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเป็นองค์ประธานในการเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 อย่างเป็นทางการ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณงาน โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการและพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดง ชุด จินตนฤมิตร น้ำ ดิน ฟ้า พระบารมี การแสดงประกอบพลุ ดอกไม้ไฟ ไพโรเทคนิค ชุดมนต์มหัศจรรย์แห่งราชพฤกษ์ การแสดงของเทพธิดาราชพฤกษ์ นำโดย ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต การแสดงบัลเล่ต์ดอกไม้นานาชาติ การแสดงจินตลีลาอุทยานแห่งจินตนาการ การแสดงเฉลิมฉลองพิธีเปิด และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดให้เช้าชมสวน ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าชมกว่าล้านคนแล้ว และในวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมสูงสุด 72,641 คน ขณะที่เป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้จะต้องมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน งานดังกล่าวมีไฮไลท์สำคัญ คือ สวนองค์กรและสวนนานาชาติ กว่า 20 ประเทศ ที่เข้ามาร่วมจัดสวน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระบบ 4D มีจอรับภาพ 360 องศา อุทยานสวนแสงแห่งจินตนาการ กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า การแสดงผ่านม่านน้ำมหัศจรรรย์พลังสีเขียว ขบวนอิเล็คทริคพาเหรด ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น
 
15 มกราคม 2555 , 18:32 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่