ระยะหลังพบขบวนการค้ายาเสพติดส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ พบมากในเชียงใหม่และเชียงราย

  
    ระยะหลังพบขบวนการค้ายาเสพติดส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ พบมากในเชียงใหม่และเชียงราย โดยแหล่งตลาดใหญ่ยังเป็นกรุงเทพมหานคร ขณะที่รอยต่อชายแดนภาคเหนือยังต้องจับตา
พันเอกสุพจน์ บูรณจารี เสนาธิการทหาร ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หรือ ศพส.ชน. กล่าวในโอกาสเป็นองค์ปาฐกในการประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ว่าที่โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่ว่า ชายแดนภาคเหนือเป็นต้นทาง และทางผ่านของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะแถบรอยต่อชายแดน เนื่องจากสกัดกั้นลำบาก โดยเส้นทางสำคัญคือเส้นทางเดินธรรมชาติ ลำน้ำสาย ลำนำโขง โดยจะมีแหล่งพักยาตามชายแดน ซึ่งขบวนการค้ายามีทั้งชาวเขา ไทยใหญ่ จีนฮ่อ ม้ง อาข่า ว้าและมูเซอ แนวโน้มขบวนการค้ายามีศักยภาพในการผลิตและลักลอบ ตอบสนองความต้องการ โดยตลาดใหญ่คือกรุงเทพมหานคร และขยายหรือชะลอตัวตามเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม เมื่อใดก็ตามที่เศรษฐกิจตกต่ำ ยาเสพติดก็จะแพร่ระบาดสูง ปัญหาสำคัญคือเกิดผู้ค้ารายย่อยมากขึ้นตามมา ซึ่งพัฒนามาจากผู้เสพ และค่อย ๆ พัฒนาจนเป็นผู้ค้าระดับกลาง ปัจจุบันพบว่ามีการใช้วิธีส่งสินค้าทางไปรษณีย์ พบมากที่อำเภอฝาง แม่อาย พร้าว และไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายบางส่วน ปลายทางอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี โดยตำรวจตรวจพบเมื่อของถูกตีกลับเนื่องจากน้ำท่วมไม่มีผู้รับของ ซึ่งยากต่อการตรวจสอบโดยเฉพาะไปรษณีย์เอกชน
สำหรับแนวทางทำงานคือรณรงค์ร่วมเป็นพลังงานป้องกันปัญหายาเสพติด เสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ลดปัญหายาเสพติด โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการปัญหายาเสพติด โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 219 หมู่บ้านโดยปีนี้จะเพิ่มอีกอำเภอละ 3 หมู่บ้าน และโครงการประชาสังคมจังหวัด
 
16 มกราคม 2555 , 16:33 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่