จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2555

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี 2555
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ วันที่ 17 มกราคม 2555 ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการและสมาชิกของกลุ่มสมาคม ชมรม สโมสร สถาบันต่างๆ รวมทั้งพ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมชุมนุมพร้อมกัน ณ บริเวณสถานที่ประกอบพิธี มีการจัดพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ปิดท้ายด้วยการกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชร่วมกัน
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณ พ.ศ. 1822 ถึงประมาณ พ.ศ. 1841 พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ สืบทอดกันมากว่าเจ็ดร้อยปี ถ้าจะเปรียบพระมหากษัตริย์ทั้งหมด ในด้านความเป็นสัพพัญญู และพหูสูต พ่อขุนรามคำแหงก็น่าจะอยู่ในอันดับแรก เพราะพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในด้านความรอบรู้อย่างดี ที่ว่าเป็นตัวอย่างนั้น เพราะพระราชกรณียกิจต่างๆ ในสมัยพระองค์ เริ่มต้นและเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อพระองค์เป็นผู้ริเริ่ม เป็นผู้ประเดิม จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะทรงเป็น มหาราช องค์แรกของไทย และควรจะนับได้ด้วยว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นมหาราชองค์เดียว ที่ไม่ต้องอาศัยสงครามและการสู้รบมาเสริมพระบารมี
 
17 มกราคม 2555 , 14:06 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่