คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเข้าเครื่องฉายรังสีเอกซ์นำวิถี

  
     คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเข้าเครื่องฉายรังสีเอกซ์นำวิถี เครื่องแรกในประเทศไทย มูลค่ากว่า 160 ล้านบาท สามารถให้ผลการรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความก้าวหน้าทางการรักษาโรคมะเร็ง โดยการนำเข้าเครื่องฉายรังสีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เครื่องแรกของประเทศไทย เรียกว่า เครื่องฉายรังสีเอกซ์นำวิถี มูลค่ากว่า 160 ล้านบาท เครื่องฉายรังสีเอกซ์นำวิถี เป็นเครื่องฉายรังสีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ นับว่าเป็นเครื่องแรกในประเทศไทย และเป็นประเทศที่สองในอาเซียน โดยปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องฉายรังสีที่ทันสมัยที่สุด โดยสามารถแก้ข้อจำกัดการใช้เครื่องฉายรังสีแบบเดิม ที่ไม่สามารถฉายรังสีให้โดนเฉพาะส่วนของเนื้อร้าย หรือรอยโรคเท่านั้นได้ เพราะพื้นที่รังสีปกติจะมีความกว้างมากกว่ารอยโรค ทำให้อวัยวะปกติที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับรังสีไปด้วย ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน อีกทั้งในข้อจำกัดนี้ทำให้เราไม่สามารถฉายรังสีที่สูงพอที่จะทำลายเซลล์มะเร็งทั้งหมดได้ โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่าเครื่องฉายรังสีเอกซ์นำวิถีนี้ สามารถให้ผลการรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมการรักษาก้อนเนื้องอก หลีกเลี่ยงเนื้อเยื่อปกติจากรังสี เป็นเทคนิคที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด เพิ่มโอกาสการหายของผู้ป่วยมะเร็ง และเป็น targeted therapy ที่ให้การรักษาเฉพาะบริเวณที่ต้องการรักษาอย่างแท้จริง
เครื่องฉายรังสีเอกซ์นำวิถี จะนำเข้ามาติดตั้งที่ภาควิชารังสีวิทยา หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2555 และคาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยภายในเดือนเมษายน 2555 เป็นต้นไป
 
17 มกราคม 2555 , 16:04 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่