พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย

  
     หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
ที่สนามหน้ากองบังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 พลตรีปฤษฎางค์ ( ปริด-สะ-ดาง) ศรลัมพ์ (สอ-ระ-ลำ) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย พร้อมกันนี้ได้นำข้าราชการทหารทุกนาย ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ว่าจะเสียสละชีวิต เพื่อรักษาอิสรภาพ และความสงบสุขแก่ประเทศชาติ จะปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมอันดี จะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมราชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์ และจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
กระทรวงกลาโหมกำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อดีตพระมหาวีระกษัตริย์ของไทยได้ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ทหารทุกหมู่เหล่าถือเป็นวันสำคัญยิ่ง เป็นวันแห่งชัยชนะ และวันแห่งการรำลึกถึงวีรกรรม คุณงามความดีของนักรบไทยที่ได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อ ในการปกป้องรักษาเอกราชของประเทศชาติไว้ กองทัพไทยทุกเหล่าทัพจะจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลพร้อมกันทั่วประเทศ
 
18 มกราคม 2555 , 17:42 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่