การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา มีการอนุมัติโครงการพัฒนาเชียงใหม่หลายโครงการส่งผลให้เชียงใหม่พัฒนาแบบก้าวกระโดด

  
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระบุการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา มีการอนุมัติโครงการพัฒนาเชียงใหม่หลายโครงการส่งผลให้เชียงใหม่พัฒนาแบบก้าวกระโดด ซึ่งจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวนมาก โดยโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เสนอคือ โครงการสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำ 3 โครงการคือที่อำเภอพร้าว 2 แห่งและที่อำเภอแม่แตง 1 แห่ง โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้มีการออกแบบสำรวจ 1,400 ล้านบาท ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบให้ออกแบบสำรวจโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ถึงอำเภอสารภีงบประมาณ 842 ล้านบาท โครงการนี้หากก่อสร้างจริงจะใช้งบประมาณ 7 พันล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการร้อยสายไฟฟ้าและโทรคมนาคมลงใต้ดินถนนราชดำเนินซึ่งจะมีการออกแบบสำรวจ และโครงการวงแหวนรอบ 4 โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณกว่า 60 ล้านบาท เพื่อออกแบบสำรวจ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรแออัดของเชียงใหม่ เส้นทางแนวตั้งแต่อำเภอหางดง-สันกำแพง-ดอยสะเก็ด-สารภี-แม่ริม โดยจะออกแบบให้มีลำรางเพื่อส่งน้ำสู่แม่น้ำแม่คาว แม่งัด ลงสู่แม่ปิงเพื่อลงสู่เขื่อนภูมิพล โดยจะสำรวจออกแบบภายใน 3 เดือน โดยมีโครงการเชื่อมโยงวงแหวนที่ 1-2-3 และ 4 เข้าด้วยกัน ซึ่งการอนุมัติโครงการต่าง ๆ ของคณะรัฐมนตรี ก่อให้เชียงใหม่พัฒนาแบบก้าวกระโดดและน่าจะเป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี
สำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีจะไม่ส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วเนื่องจากเป็นมติของคณะรัฐมนตรี
 
18 มกราคม 2555 , 18:16 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา-กาญจนาพร สวท.เชียงใหม่