ตัวแทน 13 ประเทศ ร่วมประชุมเพื่อผนึกกำลังวางมาตรการแก้ไขยาเสพติดที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ตัวแทน 13 ประเทศ ร่วมประชุมเพื่อผนึกกำลังวางมาตรการแก้ไขยาเสพติดที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยไทยเตรียมหยิบยกการปลูกพืชทดแทนสารเสพติดของโครงการหลวงเป็นกรณีศึกษา
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและศึกษาดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดต่างประเทศประจำประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจาก 13 ประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความร่วมมือในการควบคุมพืชเสพติด โดยคณะจะไปศึกษาดูงานที่ดอยขุนแม่ยะม่อนอังเกต อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดตัดทำลายฝิ่น และรับฟังบรรยายสรุปเรื่องมาตรการควบคุมพืชเสพติดและการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นต้นตอของปัญหาอื่นๆ ทั้งอาชญากรรมและความมั่นคงของประเทศ ปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน ซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมในทุกด้าน ขณะที่รัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ การประชุมดังกล่าวเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและต่างประเทศแสวงหาความร่วมมือเชิงรุก บูรณาการการทำงานเป็นเครือข่าย เพื่อตอบโต้ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ขณะที่นายไมเคิล แม็กเคย์ ตัวแทนจากองค์กร FANC กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดไม่สามารถแก้ได้ด้วยองค์กรเดียวหรือประเทศเดียว จะต้องร่วมมือเป็นเครือข่าย โดยในการประชุมครั้งนี้ไทยจะหยิบยกโครงการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด โครงการหลวง และโครงการพระราชดำริที่ได้ผลมาเป็นกรณีศึกษาด้วย
 
18 มกราคม 2555 , 18:24 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กาญจนาพร-นริศรา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่