นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ออกตรวจตลาด รณรงค์อาหารปลอดภัยในเทศกาลตรุษจีน

  
     นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ออกตรวจตลาด รณรงค์อาหารปลอดภัยในเทศกาลตรุษจีน พบอาหารคุณภาพ ราคามาตรฐาน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะ ออกตรวจตลาดศิริวัฒนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยการพบปะผู้ประกอบการตลาด ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสดและผู้บริโภคที่มาจับจ่ายซื้อของ จากนั้นเยี่ยมชมจุดตรวจร้านพะโล้ เป็ด ไก่ จุดสาธิตการล้างผักด้วยผงฟู หรือ เบคกิ้งโซดา จุดขายผัก แผงเนื้อ ไก่ หมูสด ชมการสาธิตการล้างเขียง แผงขายหมู ขายไก่ ด้วยสารละลายคลอรีน การตรวจหาสารปนเปื้อนฟอร์มาลีนและบอแรกซ์ พร้อมปล่อยขบวนรถล้างตลาด
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ผลการตรวจตลาดแห่งนี้ พบอาหารมีคุณภาพ ปลอดภัย วัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ผัก ผลไม้ มีให้เลือกหลายร้าน ทั้งแผงผักปลอดภัย มีส่วนล้างผักด้วยผงฟู ไว้บริการลูกค้า สามารถลดสารปนเปื้อนได้ร้อยละ 95 ครั้งนี้ มีการตรวจสอบราคา พบราคาสินค้าปกติ แต่หากพบตลาดใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎที่ตั้งไว้ จะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้
ในเทศกาลตรุษจีน มีการจับจ่ายอาหารเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอาหารประเภท หมู ไก่ เป็ด และผลไม้ประเภทส้ม ทำให้มีการผลิตสินค้าบางประเภทเพิ่มขึ้น และมีวิธีการที่จะทำให้อาหารอาจไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงเห็นความสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้ตลาดสดซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารขนาดใหญ่ได้กวดขันผู้ประกอบการรายย่อยในการจำหน่ายอาหารทั้งอาหารสดและอาหารสุกพร้อมรับประทาน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงให้ความรู้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดสดและผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย
 
19 มกราคม 2555 , 11:48 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - นริศรา สวท. เชียงใหม่