อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อากาศหนาวต่อเนื่อง ยอดดอยอุณหภูมิติดลบ

  
     อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อากาศหนาวต่อเนื่อง ยอดดอยอุณหภูมิติดลบ ขณะที่ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือ แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตเพราะภัยหนาวแต่อย่างใด
นายคมสันต์ สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะที่อำเภออมก๋อย ที่หนาวยาวนานเป็นอำเภอแรกของประเทศไทยที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว อุณหภูมิเพียง 2 องศาในเขตตัวเมือง ยอดดอยบางแห่งเช่นตำบลยางเปียงอุณหภูมิติดลบสามวันแล้ว ล่าสุดอุณหภูมิสูงขึ้นมาเล็กน้อยคือประมาณ 4-5 องศาเซลเซียสเท่านั้น ประชาชนเดือดร้อนกว่า 80,000 คน ขณะนี้แจกจ่ายผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวไปแล้ว 40,000 ผืน ซึ่งจะต้องเน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัย ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามยังไม่มีผู้ประสบภัยหนาวเสียชีวิตแต่อย่างใด
จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้ทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับที่ราบ ปีนี้หนาวเย็นกว่าทุกปี และหนาวยาวนาน ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก สำหรับการให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นได้ทยอยให้ความช่วยเหลือไปแล้วบางส่วน และมีการขออนุมัติงบประมาณจากกรมบัญชีกลางเพื่อจัดซื้อผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาว 360,000 ผืน อยู่ระหว่างการรอการ0พิจารณาจากกรมบัญชีกลาง
 
19 มกราคม 2555 , 12:36 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –อังคณา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่