รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพมหานคร -เชียงใหม่ จะเห็นผลเป็นรูปธรรมในปี 2560

  
     รองปลัดกระทรวงคมนาคมระบุ รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ จะเห็นผลเป็นรูปธรรมในปี 2560
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ว่าโครงการดังกล่าวน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ.2560 โดยอุปสรรคสำคัญขณะนี้คือสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเส้นทางรถไฟความเร็วสูงบางเส้นทางต้องใช้เส้นทางใหม่ เมื่อออกแบบเส้นทางใหม่ จำเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อมวลชนที่อยู่ข้างเส้นทางด้วย ซึ่งรถไฟความเร็วสูงจะช่วยให้การเดินทางในประเทศไทยในอีก 5-10 ปีข้างหน้าก้าวหน้ามาอีก 1 ระดับ สามารถเดินทางเชื่อมโยงทั่วประเทศได้ภายใน 3-4 ชั่วโมงเท่านั้น
รองปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวด้วยว่าสำหรับเส้นทางต่าง ๆ ที่เตรียมสำรวจมีหลายเส้นทางไม่ใช่แค่เส้นทางกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่เท่านั้น ซึ่งจะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาเส้นทางกรุงเทพมหานคร-หนองคายแล้ว โดยได้มีการเจรจากับทางการจีนในเรื่องนี้ คาดว่าอีก 1 ปีนับจากนี้จึงจะทราบว่าเส้นทางใดจะเริ่มก่อน เดิมคาดว่าจะเส้นทางกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมาน่าจะเพิ่มก่อน ซึ่งจะใช้เส้นทางเดิมแต่ก็มีพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภูเขา ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดก่อน ล่าสุดเอกชนจากญี่ปุ่นและฝรั่งเศสก็เสนอตัวขอร่วมทุน ซึ่งจะใช้การร่วมทุนแบบรัฐเอกชนหรือ PPP โดยจะพิจารณาให้เหมาะสม ประหยัด เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด
 
19 มกราคม 2555 , 15:07 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กาญจนาพร สวท.เชียงใหม่