EXIM BANK สัญจรจัดอบรมสร้างผู้ส่งออก SMEs รายใหม่

  
    EXIM BANK สัญจรจัดอบรมสร้างผู้ส่งออก SMEs รายใหม่ พร้อมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกเข้าร่วมอบรม เรื่อง ส่งออกเรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ เวลา 09.00-16.00 น. ภายใต้โครงการอบรม SMEs เรียนรู้ก่อนส่งออกของ EXIM BANK สำหรับกลุ่มเป้าหมายของการอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจจะส่งออกแต่ยังไม่มีประสบการณ์ ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจในธุรกิจส่งออกทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรต้องทราบและต้องเตรียมพร้อมก่อนเริ่มต้นธุรกิจส่งออก วิธีการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศกรณีศึกษาเรื่องการปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า พร้อมฝึกกิจกรรมทำจริง โดยสอดคล้องกับแผนธุรกิจของ EXIM BANK ที่จะทำหน้าที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาสร้าง SMEs ไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยการสัญจรจัดโครงการอบรม SMEs เรียนรู้ก่อนส่งออกตลอดปี 2555 ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ EXIM BANK มีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา
ผู้สนใจสำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด ทางเว็บไซต์ www.exim.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXIM BANK สาขาเชียงใหม่ โทร 0-5322-0596-7
 
20 มกราคม 2555 , 11:13 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่