ชาวบ้านหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ร้องเรียนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากอุทกภัย

  
     ชาวบ้านหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ร้องเรียนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากอุทกภัย ระบุมีกว่า 100 รายชื่อที่รายชื่อตกหล่นเช่นกัน
นายอนุรักษ์ ชายแดน เจ้าของบ้านเลขที่ 543/94 และ 543/79 การเคหะหนองหอย ซอย 22 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร้องเรียนกับฝ่ายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่บ้านของตนสองหลังถูกน้ำท่วม เมื่อรัฐบาลประกาศให้เงินเยียวยา หลังละ 5 พันบาท ก็ไปยื่นหลักฐานตามที่ประกาศ เมื่อยื่นเรื่องแล้วเทศบาลแจ้งให้ไปสอบสวนและแจ้งว่ามีสิทธิรับเงินได้ แต่ไม่มีรายชื่อของตนอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้รับเงิน เมื่อไปตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่ารายชื่อของตนตกหล่น และยังมีผู้ที่มีรายชื่อตกหล่นที่ประสบเหตุเช่นเดียวกับตนกว่า 100 รายชื่อ เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ จึงมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ
สำหรับบ้านของนายอนุรักษ์เคยถูกน้ำท่วมหนักเมื่อปี 2548 ก็ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ครั้งล่าสุดก็ถูกน้ำท่วมอีกทั้งสองหลังก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ จึงมาร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกับประชาชนคนอื่นๆ
 
20 มกราคม 2555 , 16:44 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่