เครือข่าย หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ Asset Pro Management นำ 27 ธุรกิจ และ 20 ผู้ค้าท้องถิ่น เตรียมจัดงาน เชียงใหม่ Invest Fair 2012 ครั้งที่ 2

  
    เครือข่าย หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ Asset Pro Management นำ 27 ธุรกิจ และ 20 ผู้ค้าท้องถิ่น เตรียมจัดงาน เชียงใหม่ อินเวสท์ แฟร์ 2012 ครั้งที่ 2
นายชาญชัย สงวนวงศ์ บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เปิดเผยว่า งานเชียงใหม่ Invest Fair 2012 ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายใต้คำขวัญหลักของการจัดงาน คือ ม่วนตวย รวยแต๊ โดยสาระหลักของการจัดงานปีนี้ ยังคงเป็นเรื่องทุนใกล้ตัว ภายใต้ความหมายที่ว่า การลงทุนสามารถสัมผัสแตะต้องได้ หากเข้าใจและจัดการกับโอกาสและความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ความรู้ที่ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นนักลงทุนและผู้มีเงินออม ที่มองเห็นและต้องการสร้างโอกาสผ่านการลงทุนในตลาดทุนหลากหลายช่องทางของการลงทุน ผ่านการนำเสนอบริการทางการเงินที่เร้าใจ และการขายสินค้าในเงื่อนไขพิเศษของบริษัทจดทะเบียน โดยแบ่งออกเป็นเป็น 2 ส่วนหลักด้วยกันคือส่วนที่เป็นพื้นที่การขายและแสดงสินค้า ประกอบด้วยสถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ ที่นำเสนอบริการทางการเงินที่มีเงื่อนไขพิเศษโดยเฉพาะ กับส่วนที่เป็นการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักลงทุน ทั้งนี้ ยังมีการแจกรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งสลากกินแบ่ง ฟรี สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ร่วมตอบคำถามว่าด้วยการลงทุน รางวัลละ 3 ใบ รวม 500 ใบ แจกโทรศัพท์ทุกชั่วโมงและ iPhone4s ทุกวัน พร้อมรถจักรยานยนต์ วันละ 1 คัน
นอกจากนั้นยังมีผู้ประกอบการในท้องถิ่น 20 ราย จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่อมอบรายได้ให้กับกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังมีการปาฐกถาพิเศษ บรรยาย และสัมมนา โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI ติดตามความก้าวหน้าของธุรกิจ นำโดยรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจด้วย
 
20 มกราคม 2555 , 16:53 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา - อนุสรา สวท. เชียงใหม่