ความคิดเห็นของประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

  
     ประชาชนชาวงเชียงใหม่ ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้น
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศทุกรายได้ปรับราคาน้ำมันขายปลีกขึ้นทั้งหมด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่ออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ถึงผลกระทบในการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อการใช้ชีวิตประจำวัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพง เพราะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ต้นทุนสินค้าราคาสูงขึ้น ค่าโดยสารรถรับจ้างและค่าอาหารที่สูงขึ้นตามมา ขณะที่ประชาชนบางส่วนเข้าใจภาวะความจำเป็นนี้ ที่รัฐบาลแบกรับมานาน
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการลักลอบขึ้นราคาค่าโดยสารในรถโดยสารขนาดเล็ก หรือสี่ล้อแดงที่วิ่งให้บริการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่จะใช้วิธีตกลงราคากันก่อนเดินทาง
 
21 มกราคม 2555 , 16:23 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา สวท.เชียงใหม่