เปิดโครงการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่สร้างความฝันที่สันโป่ง

  
     เปิดโครงการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่สร้างความฝันที่สันโป่ง มหกรรมรวมพลังท้องถิ่นไทยหัวใจสีเขียว
เทศบาลตำบลสันโป่ง ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมโลก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนตำบลสันโป่ง จัดโครงการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่สร้างความฝันที่สันโป่ง ตอน มหกรรมรวมพลังท้องถิ่นไทยหัวใจสีเขียว เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องภาวะโลกร้อน พลังงานทดแทน เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ปรากฏการณ์เหนือฟากฟ้า อย่างมีสีสันและน่าตื่นเต้น ให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ และเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนในตำบลสันโป่ง เยาวชนในตำบลใกล้เคียง และเยาวชนที่สนใจ กิจกรรมภายในงาน มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มหกรรมรวมพลังท้องถิ่นไทยหัวใจสีเขียว การแสดงยิมนาสติกลีลาประกอบเพลง การแสดง Hug Dance ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลและประกาศผลภาพถ่าย กิจรรมบนเวทีเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและวิทยาศาสตร์ การแข่งขันต่างๆ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ แผนชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุก เช่น จักรยานปั่นไฟ จรวดขวดน้ำ เครื่องบินร่อน โดยจัดแสดง ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เป็นอีกหนึ่งสื่อที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเยาวชนในเขตภูมิภาคที่เข้าไม่ถึงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และยังรอคอยโอกาสจากส่วนกลาง ทั้งยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พลังงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในสังคมให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป
 
22 มกราคม 2555 , 13:35 น. , อ่าน 1267  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่