ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 ประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข เขต 15 และ 16

  
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 พร้อมภาคี ประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข เขต 15 และ 16 และใช้เทคนิคจากเครื่อง PCR ตรวจหาพันธุกรรมเชื้อไข้หวัดนก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่ พร้อมภาคี จัดประชุมวิชาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข เขต 15 และ 16 ครั้งที่ 1 เรื่อง ก้าวทันโรค ก้าวทันเทคโนโลยี ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2555 โดยเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข เขต 15 และ 16 ครอบคลุม พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ 200 แห่ง
นางจุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 แห่ง คือ เชียงใหม่และเชียงราย ได้นำเรื่องเกี่ยวกับการชันสูตรโรค มาพูดคุยกัน เพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้งานตรวจชันสูตรโรค และควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในส่วนโรคไข้หวัดนก เป็นการตรวจโดยใช้เทคนิคจากเครื่อง PCR คือ ตรวจหาพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดนก ขณะนี้มีเชื้อตัวใหม่เกิดขึ้น อยู่ในประเภทของไข้หวัดหมู สำหรับเทคนิคการตรวจ มีหลายเทคนิค ทั้งใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย ใช้เครื่องตรวจหาพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ภายใต้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเตรียมพร้อมในเรื่องการชันสูตรโรค และพร้อมพัฒนาวิธีทดสอบ ทำให้การทดสอบมีคุณภาพและแม่นยำ ใน 2-3 ปีผ่านมา มีการเข้าไปตรวจในเรือนจำหลายแห่ง เกี่ยวกับปัญหาสุขลักษณะในเรือนจำ มีการพัฒนาร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ในการปรับปรุงเรือนนอนของผู้ต้องขังให้ดีขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายในการติดตามสถานการณ์โรคต่างๆ ระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลประจำตำบลด้วย
 
23 มกราคม 2555 , 15:38 น. , อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - นริศรา สวท. เชียงใหม่