คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศล “นูโว ไลฟ์ คอนเสิร์ต อิน เชียงใหม่ 2555”

  
    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศล “นูโว ไลฟ์ คอนเสิร์ต อิน เชียงใหม่ 2555” เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมงานบริการวิชาการชุมชน
นายวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้บริการวิชาการชุมชนอย่างต่อเนื่องมา 20 ปี โดยให้บริการตรวจสุขภาพและร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพของชุมชน เพื่อการดูแลประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เช่น การบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไป การบริการถ่ายภาพรังสีทรวงอก การประเมินพัฒนาการเด็ก การประเมินภาวะสมองเสื่อม การประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปวดอันเนื่องมาจากการทำงาน การประเมินสุขภาพปอดและการเลิกบุหรี่ เป็นต้น โดยเป็นการบริการแบบไม่คิดมูลค่าและใช้บุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ออกให้บริการแบบจิตอาสา ในการออกให้บริการแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเป็นจำนวนมาก คณะเทคนิคการแพทย์จึงได้เตรียมจัดคอนเสิร์ต “นูโว ไลฟ์ คอนเสิร์ต อิน เชียงใหม่ 2555” เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมงานบริการวิชาการชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพของประชากรในชุมชน
คอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการแสดงคอนเสิร์ตของนูโวแบบเต็มวง นำโดย โจ ก้อง จอห์น พร้อมแขกรับเชิญ แคทรียา อิงลิช บัตรราคา 300 500 700 และ 1,000 บาท สอบถามรายละเอียดและจองบัตรได้ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 9201 หรือ 081 764 8576
 
1 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:48 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่