มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงานลานสรวง ข่วงศิลป์ ครั้งที่ 6

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงานลานสรวง ข่วงศิลป์ ครั้งที่ 6 พบ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาและฝีมือของช่างล้านนา
นางสาววาสนา มาวงค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงเตรียมจัดงานลานสรวง ข่วงศิลป์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติและสาธิตการผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน มีการจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง การแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสล่าล้านนา การบรรยายและนำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ การให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของท้องถิ่น ชมรมดนตรีและการแสดงล้านนา รวมทั้ง กิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย
งานลานสรวงข่วงศิลป์ ครั้ง 6 มีฐานการเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ทั้งหมด 14 ฐาน ได้แก่ ปั้นดินภาพคนและสัตว์ ดุนโลหะ ต้องฉลุกระดาษสา ตัดตุงล้านนา ประดิษฐ์โคมล้านนา ของเล่นเด็กโบราณ ถักข้าวเปลือก ไม้ประดิษฐ์ วาดภาพสร้างสรรค์ลงบนแผ่นไม้ วาดภาพบนพัด มัดย้อม พื้นฐานในการถักทอ ทำว่าว และแกะสลักผักผลไม้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเรียน ฐานละ 20 บาท
 
1 กุมภาพันธ์ 2555 , 16:38 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่