มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการทางศิลปะของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการทางศิลปะของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด การสัมมนาวิชาการทางศิลปะของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ บทบาทศิลปะร่วมสมัยในประชาคมอาเซียน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มศิลปินและสถาบันการสอนศิลปะในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มประชาคมอาเซียน ภายในงานมีการบรรยาย เสวนา จากศิลปิน นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งชมสตูดิโอของศิลปิน โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปี 2558 ประชาคมอาเซียนได้ตกลงร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือทางด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งที่ควรตระหนักถึงมากที่สุดคือความมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง ศิลปวัฒนธรรมของไทยมีเอกลักษณ์และมีความหมายที่เป็นเสน่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติชื่นชมในความเป็นไทย หากจะมีการประยุกต์ก็ขอให้ตระหนักและรณรงค์รักษาความดั้งเดิมไว้ด้วย
ทั้งนี้การสัมมนาจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและบทบาทของศิลปะแก่กลุ่มศิลปิน และสถาบันการสอนศิลปะ รวมทั้งผลงานทางศิลปะที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
 
1 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:11 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา สวท.เชียงใหม่