งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 36 ที่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2555

  
     งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 36 ที่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 ภายใต้แนวคิด ใต้ร่มมหาราชา วัฒนธรรมล้ำค่า บุปผางาม นามนพบุรีศรีนครพิงค์
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรที่เกี่ยวข้องจะจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 36 ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด ใต้ร่มมหาราชา วัฒนธรรมล้ำค่า บุปผางาม นามนพบุรีศรีนครพิงค์ งานดังกล่าวจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เพื่อเชิดชูคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เผยแพร่ชื่อเสียงของเชียงใหม่ เมืองแห่งดอกไม้งาม สร้างรายได้ให้เกษตรกร เป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวคิดพิธีเปิดขบวนแห่รถบุปผชาติในเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัตน์ คือ เชียงใหม่ : นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม สถานที่จัดงานทั้งเชิงสะพานนวรัตน์ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และข่วงประตูท่าแพจะมีการประดับตกแต่งถนนเส้นทางดอกไม้ตลอดสองข้างทาง
พิธีเปิดงานจะมีขึ้นในเย็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด ในงานมีการประกวดนางงามบุปผชาติ นางงามบุปผชาตินานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การจัดซุ้มถ่ายภาพตลอดข้างทาง พร้อมขบวนรถบุปผชาติกว่า 20 ขบวนที่จะจอดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงาม การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และนิทรรศการต่าง ๆ
 
2 กุมภาพันธ์ 2555 , 13:42 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่