สำนักงานประกันสังคม เตรียมจัดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน ครั้งที่ 1/2554

  
     สำนักงานประกันสังคม เตรียมจัดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน ครั้งที่ 1/2554 ให้อาสาสมัครประกันสังคม และผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40
นางสาวธารารัตน์ วิสุทธิวัมมิก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบ เข้าสู่ประกันสังคม มีการประชาสัมพันธ์ พร้อมลงพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้มีแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมกว่า 1 หมื่น 9 พันคน อยู่อันดับที่ 2 ของประเทศ สำนักงานประกันสังคม จึงเตรียมจัดโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมต่อผู้ประกันตน ครั้งที่ 1/2554 เพื่อให้อาสาสมัครประกันสังคม ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40 นายจ้าง/ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ และ สื่อมวลชนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้รับตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน ตลอดจนให้เข้าใจหลักการของการประกันสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกประกันสังคมและประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ภายในงานจะมีการจัดรายการเสวนา ระหว่างผู้ดำเนินรายการและวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะร่วมสนทนาให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจและตอบปัญหาในเรื่องกฎหมาย สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม พร้อมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องรอยัล ออคิด บอลลูน โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับจำนวนทั้งสิ้น 110 คน
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2630 ต่อ 115 งานยุทธศาสตร์
 
2 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:05 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่