กรมควบคุมโรค เดินหน้าแก้ไขปัญหา บุหรี่ และสุรา ในพื้นที่ภาคเหนือ 13 จังหวัด

  
     กรมควบคุมโรค เดินหน้าแก้ไขปัญหา บุหรี่ และสุรา ในพื้นที่ภาคเหนือ 13 จังหวัด เริ่มต้นจากการกระตุ้นเตือน ครอบคลุมไปถึงกฎหมายระดับชาติ
กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบูรณาการ ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กฎหมายเกี่ยวกับ บุหรี่ มีมาตั้งแต่ปี 2535 สามารถลดภาพรวมของการสูบบุหรี่ลงได้ แต่ขณะนี้ บุหรี่ข้ามชาติได้เปลี่ยนเป้าหมายไปยังกลุ่มเยาวชนและผู้หญิง มากขึ้น จึงมีการแก้กฎหมาย โดยห้ามจำหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีการทำให้บุหรี่สูบง่ายขึ้น โดยการ เติมรส เติมกลิ่น มีการออกกฎ ระเบียบห้ามเติมกลิ่น เติมรส และโฆษณาเกี่ยวกับรสชาติ หรือกลิ่น และให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน จากนั้นดำเนินการออกประกาศฉบับที่ 19 ควบคุมพื้นที่ในการสูบบุหรี่ สถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ ได้แก่ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นเขตห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด แต่บางที่ เช่น ร้านอาหาร อนุโลมให้สูบได้ แต่ต้องมีพื้นที่เฉพาะในการสูบ อีกมาตรการหนึ่ง คือ การห้ามแสดงบุหรี่ในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งได้ผลทำให้ลดปริมาณการซื้อลงได้ ปีนี้จะมีการขยายแผ่นภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ จากเดิมใช้พื้นที่ร้อยละ 55 ของซองบุหรี่ สิ่งหนึ่ง คือ กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่เกิดขึ้นมาหลายปี ทำให้ เจ้าหน้าที่ เจ้าของสถานที่ ผู้บริหาร บางแห่งไม่ทราบถึงสาระของกฎหมาย จึงต้องมีการพูดคุย ทำความเข้าใจ กันใหม่ สำหรับเรื่อง สุรา มีผลต่อสุขภาพของตนเอง และมีผลข้างเคียง โดยเฉพาะอุบัติเหตุ มีมาตรการ ควบคุมเวลา สถานที่ บุคคล ในการจำหน่าย พร้อมร่วมมือกับองค์กรอิสระ หรือ NGO เพื่อสร้างเครือข่ายให้มีการแจ้งเตือน กระตุ้นเตือน บุคลากรทุกระดับของสังคม สำหรับแผนระดับชาติมีการแก้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ
ปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิต 4-5 หมื่นราย ผู้ป่วยมีมากกว่าแสนคนต่อปี แต่ละปีมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ ตับแข็ง จำนวนมาก ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ จะแสดงอาการ ตั้งแต่อายุ 40 ขึ้นไป แต่เยาวชนเริ่มดื่มสุรา สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อย จากการตรวจพบอายุน้อยสุด คือ 10 ปี
 
2 กุมภาพันธ์ 2555 , 16:34 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่