คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชบิดา

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชบิดา บริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 6 คณะ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดกิจกรรมวันครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์คุณูปการต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล การเภสัชกรรม ทันตศึกษา การประมง กองทัพเรือ และการอุดมศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ของประเทศไทย ทั้งนี้ นอกจากพิธีถวายสักการะสมเด็จพระราชบิดาแล้ว ยังมีพิธีมอบรูปปั้นสมเด็จพระราชบิดาขนาดเท่าพระองค์จริง การจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ การเล่าเรื่องพระราชกรณียกิจของหมอเจ้าฟ้าที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระราชบิดา ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค การแสดงดนตรีจิตอาสา บริการนวดแบบสวนดอก และบริการตรวจสุขภาพของ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจมารับการบริการเป็นจำนวนมาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่ฝึกบัณฑิตออกมารับใช้สังคม และให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชน ทั้งในตัวเมืองเชียงใหม่ แนวชายแดน ครอบคลุมทั้งหมด 5 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ โดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ยังได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกับพระภิกษุสงฆ์ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยการส่งหน่วยออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้และตรวจรักษา
 
6 กุมภาพันธ์ 2555 , 14:36 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - นริศรา สวท. เชียงใหม่