โครงการ “สินค้าเบอร์ 5 ช่วยเยียวยาผู้ประสบภัย” รอบที่ 2

  
     คูปองส่วนลด ซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวนกว่า 2 หมื่นเล่ม พร้อมเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “สินค้าเบอร์ 5 ช่วยเยียวยาผู้ประสบภัย” รอบที่ 2
นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว โครงการ สินค้าเบอร์ 5 ช่วยเยียวยาผู้ประสบภัย รอบที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการต่อจากครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ถึง 4 มกราคม 2555 ทั้งในกรุงเทพมหานครและอีก 27 จังหวัดที่ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย ให้สามารถซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานในราคาพิเศษ โดยกระทรวงพลังงานจะแจกคูปองส่วนลด ระหว่างวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2555 สำหรับใช้เป็นส่วนลดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 หรือฉลากประสิทธิภาพสูง ในร้านที่เข้าร่วมรายการ จำนวน 18 ร้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ และมีเงื่อนไขซื้อได้เฉพาะกับสินค้า จำนวน 12 ประเภท เท่านั้น ครอบคลุม 19 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอเมือง สันกำแพง สารภี สันทราย แม่ริม แม่แตง ดอยสะเก็ด จอมทอง ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แม่แจ่ม เชียงดาว ฝาง แม่อาย หางดง แม่วาง แม่ออน และอำเภอดอยหล่อ โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ประสบอุทกภัย ที่มีรายชื่อในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เท่านั้น สามารถรับคูปองส่วนลดได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ซึ่งต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ชุด มายื่นที่จุดลงทะเบียน สามารถยื่นขอรับคูปองได้ในจังหวัดตามทะเบียนบ้านเท่านั้น 1 ครัวเรือน รับคูปองได้ 1 เล่ม ราคา 2 พัน บาท สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีคูปอง จำนวน 21,212 เล่ม กระทรวงพลังงานจะให้คูปองกับผู้ที่มาลงทะเบียนในงานก่อน
เงื่อนไขการใช้คูปอง หากใช้น้อยกว่ามูลค่าในคูปองหรือใช้ไม่หมดไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ และใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2555 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานพลังงานเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2034
 
7 กุมภาพันธ์ 2555 , 14:20 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่