มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เดินหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้าลอยฟ้า

  
    มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เดินหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้าลอยฟ้า และบูรณะซ่อมแซมที่ประทับสมเด็จพระราชบิดา ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ประมาณ 15 ล้านบาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้จัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนกขึ้นนั้น ความคืบหน้าล่าสุดของการดำเนินโครงการ คือ ได้มีการทำหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง และทางสำนักราชเลขาธิการได้ตอบกลับให้ทางมหาวิทยาลัย ทราบว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วว่า โครงการพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนก โดยมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะทำการบูรณะอาคาร ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบ 120 ปี 1 มกราคม 2555
ทั้งนี้ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ลอยฟ้าและบูรณะอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกำหนด โดยจะใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ประมาณ 15 ล้านบาท
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการดังกล่าว ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า บริจาคได้ที่มหาวิทยาลัยพายัพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ บูรณะพิพิธภัณฑ์พระบรมราชชนก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่บัญชี 802-212649-0 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 1478 หรือ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 1777
 
7 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:15 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ชาลิสา สวท. เชียงใหม่