อำเภอดอยสะเก็ดรวมพลังชาวพุทธถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ในโครงการตักบาตรพระ 1,250 รูป ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ

  
    อำเภอดอยสะเก็ดขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำความดีในโครงการตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,250 รูป หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อเป็นปัจจัยถวายพระใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด สภาวัฒนธรรมอำเภอ ส่วนราชการ กลุ่มองค์กร และประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ดร่วมกันจัดโครงการตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,250 รูป หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นการรวมพลังชาวพุทธถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยถวายพระที่ได้จะนำไปถวายพระ 266 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
อำเภอดอยสะเก็ดจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำความดีเป็นต้นแบบให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้เจริญรอยตามและยังเป็นการเติมบุญให้กับบ้านเมืองสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 06.09 น. ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานอำเภอดอยสะเก็ด โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5349-5501
 
7 กุมภาพันธ์ 2555 , 16:43 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ชาลิสา สวท. เชียงใหม่