สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแพทย์ฉุกเฉิน EMS Rally

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม EMS Rally พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดรถพยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ ร่วมกับสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์และเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน EMS Rally Chiangmai ณ สวนหลวง ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 15 กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข ในการรองรับระบบแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EMS ครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบของ Rally ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากร ที่ผ่านมาที่ประเทศไทยประสบภัยพิบัติหลายครั้ง โดยเฉพาะมหาอุทกภัย มีการรวมศูนย์ของทีมกู้ภัยในการเข้าไปที่เกิดเหตุ ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน ไปถึงระดับชาติ มหาอุทกภัยทำให้ต้องมองถึงการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ รวมทั้งการใช้เรือในการขนส่งผู้ป่วย แต่สำหรับในเขตจังหวัดในภาคเหนือ ทั้งเขต 15 และ 16 เขตละ 4 จังหวัด รวม 8 จังหวัด มีการเกิดภัยพิบัติที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น คือ ดินถล่ม และเมื่อเกิดดินถล่มในพื้นที่ การเคลื่อนเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะการคมนาคมไม่เอื้ออำนวย ไม่เหมาะกับการใช้รถธรรมดา ในอนาคตเตรียมผลักดันให้มีรถพยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อ อย่างน้อยในพื้นที่ที่มีการเกิดดินถล่ม ให้มีอำเภอละ 1 คัน เริ่มต้นจากการออกแบบ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ จากนั้น ทดลองใช้ ให้อำเภอที่มีความเสี่ยงประเมินตนเอง และจัดเตรียมงบประมาณ
กิจกรรม EMS Rally ครั้งนี้ มีทั้งหมด 12 ฐาน ได้แก่ ฐาน ACLS ฐานใจสมานสานสัมพันธ์ ฐานคลอดและ CPR เด็ก ฐานกู้ระเบิด ฐานอุบัติเหตุหมู่ ฐานซุปเปอร์แมนลำเลียงพล ฐานจมน้ำและไฟฟ้าดูด ฐานพาใจไปถึงฝั่ง ฐาน FB ในเด็ก ฐาน คัด คีบ แยก ฐาน Multiple Injury และฐานแทงให้แตก มีทีมเข้าร่วมจาก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน รวม 12 ทีม
 
8 กุมภาพันธ์ 2555 , 11:43 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่