วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ รื้อฟื้น"โขน"หญิง กลับมาแสดงสดอีกครั้ง

  
     วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่รื้อฟื้นการแสดงโขนหญิง กลับมาแสดงอีกครั้งเพื่ออนุรักษ์ศิลปะกานชั้นสูงให้คงอยู่ตลอดไป
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วน จ.เชียงใหม่ และ ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานวันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี ครั้งที่ 15 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานจำนวนมาก เพื่อนำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งในแง่การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่โดยไฮไลท์สำคัญคือการแสดง “โขนหญิง” ที่มีการรื้อฟื้นนำกลับมาแสดงใหม่อีกครั้ง เพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยให้คงอยู่ ในเรื่องรามเกียรติ์ ชุด "พาลีสอนน้อง" เพื่อแสดงออกถึงความสำคัญของคำว่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์ เด็กนักเรียนหญิงและผู้แสดงร่วมกว่า 100 ชีวิต นับเป็นครั้งแรกของ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้นำโขนผู้หญิงกลับมาแสดงอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปนาน ซึ่งในอดีตกำเนิดโขนมาจากผู้หญิง ในราชสำนักที่มีแต่ผู้หญิงเป็นผู้แสดง
นอกจากการแสดงโขนผู้หญิงแล้ว ยังมีการแสดงชุด 7 มหาเทพประทานพร ฟ้อนเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน อาทิ ฟ้อนกาด ฟ้อนสาวไหมแมงบ้ง รำศรีนวล ล่องแม่ปิง ระบำชาวเขา และการบรรเลงวงปี่พาทย์ สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมอย่างมาก
 
8 กุมภาพันธ์ 2555 , 16:23 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่