Happy Andaman ราคาเดียว เที่ยวอันดามัน

  
     งาน Happy Andaman ราคาเดียว เที่ยวอันดามัน ราคาที่พักสำหรับ 2 คน เริ่มต้นที่ 800 บาท
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 5 จังหวัดอันดามัน ในงาน Happy Andaman ด้วยกลยุทธ์ ราคาเดียว เที่ยวอันดามัน บุกตลาดท่องเที่ยวในประเทศ เป้าหมาย คือ 3 เมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และอุดรธานี ภายใต้โครงการพัฒนากลไก การจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่มาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาดของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายฝั่งอันดามันให้เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ โดยใช้กลยุทธ์ราคาเดียว เที่ยวอันดามัน เป็นการนำผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และ ระนอง มาจัดโปรโมชั่น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2555 ราคาโรงแรม สำหรับ 2 คน เริ่มต้นตั้งแต่ 800 บาท ในโรงแรมระดับ 2 ดาว ราคา 1,200 บาท ระดับ 3 ดาว ราคา 1,800 บาท ระดับ 4 ดาว และ ราคา 2,400 บาท ระดับ 5 ดาว ทุกราคารวมอาหารเช้าด้วยโดยมีบริษัทนำเที่ยว แพ็คเกจของโรงแรม และรีสอร์ทต่างๆ เข้าร่วมกว่าร้อยราย ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวสัมผัสการท่องเที่ยวแบบหลายรูปแบบ จึงนำผู้ประกอบการที่ขายสินค้าทางการท่องเที่ยวเดินทางจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายตลาดในประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเพิ่มอัตราวันพักผ่อนเฉลี่ยให้มากขึ้น และใช้จ่ายต่อคนมากขึ้นด้วย
 
12 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:26 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่