เทศบาลนครเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2555

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงานปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2555 มีภาคีเข้าร่วมพูดคุยหลายองค์กร และเน้นย้ำถึงการจัดงานด้วยการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2555 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาของการจัดงานของปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะในการจัดงานปี 2555 ด้วย ซึ่งหลายหน่วยงานได้ระบุถึงความพร้อมที่จะให้การร่วมมือในการจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2555 และได้เน้นย้ำถึงการจัดงานโดยอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม การแต่งกายพื้นเมือง พูดภาษาคำเมือง และการรณรงค์ห้ามดื่ม ขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นองค์กรหลักในการดูแลรับผิดชอบประเพณีสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ทุกปี กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ ขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ สิ้นสุด ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อให้ประชาชนสักการะ ขบวนแห่สักการะสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดเทพีสงกรานต์ ส่วนในวันมหาสงกรานต์นั้นประชาชนจะนิยมเข้าวัดทำบุญ สรงน้ำพระ ทำความสะอาดบ้านเรือนและสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวมักเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากทุกปี ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีการทำความสะอาดคูเมือง และซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ก่อนประเพณีจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีด้วย
 
15 กุมภาพันธ์ 2555 , 13:30 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่