สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมภาคี จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่

  
     สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมภาคี จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ และเปิดตัวหนังสือรวบรวมข้อมูลต้นไม้ใหญ่รอบคูเมืองเชียงใหม่
สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ ปั่นจักรยาน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ สร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน เริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ แวะศึกษาจุดต้นไม้ใหญ่สำคัญ รวมทั้งสิ้น 8 จุด สิ้นสุด ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์ ภายใต้การขยายผลโครงการ Green City Development Project หลักปรัชญาเมืองสีเขียว สู่การปฏิบัติในพื้นที่นำร่อง คือ เทศบาลนครเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เชียงใหม่มากขึ้น มีการศึกษาวิจัยด้านมลพิษและสภาพอากาศ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช นกไลเคน การจัดตั้งกลุ่มจากชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ การปลูกดูแลรักษาต้นไม้และงานหมอต้นไม้ ซึ่งส่งสัญญาณในเชิงบวกเรื่องการดูแลพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมในเมือง เมืองเชียงใหม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีความสวยงาม อายุยืนยาวและมีคุณค่าจำนวนมาก โครงการ Green City Development Project ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์รวมเล่ม ชื่อ The Monumental Trees in Chiangmai ซึ่งเป็นคู่มือขนาดเล็กที่ผู้สนใจเรื่องต้นไม้เมืองเชียงใหม่ สามารถนำมาเป็นแนวทางศึกษาด้วยตนเอง ในหนังสือจะมีแผนผังที่แสดงตำแหน่งต้นไม้ที่สวยงาม ทรงคุณค่า ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งยังให้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ ความสำคัญในพื้นที่ การใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กิจกรรมครั้งนี้ จะมีการนำเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน มาจัดควบคู่กับการศึกษาต้นไม้ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและได้รับความรู้ในช่วงเวลาการปั่นจักรยาน
 
15 กุมภาพันธ์ 2555 , 14:04 น. , อ่าน 1164  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่