รักษาการแทนกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผย เหตุระเบิด 3 จุดที่กรุงเทพมหานคร สหรัฐอเมริกาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอประณามการกระทำดังกล่าว

  
    รักษาการแทนกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผย เหตุระเบิด 3 จุดที่กรุงเทพมหานครสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนเป็นพิเศษแต่อย่างใด
นายเคนเนธ แอล. ฟอสเตอร์ รักษาการแทนกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในงานเปิดบ้านพบปะสื่อมวลชนเชียงใหม่ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรก ว่า กรณีเหตุระเบิด 3 จุดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอประณามการกระทำดังกล่าว จากเหตุการณ์นี้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาได้ออกหนังสือเตือนหรือ emergency message เพื่อเตือนให้ประชาชนชาวอเมริกันที่จะเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครให้ระมัดระวังเมื่อต้องไปตามสถานที่สาธารณะ โดยข้อความดังกล่าวได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เป็นการเตือนให้ระวังเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น ไม่ได้มีข้อความห้ามชาวอเมริกันเข้าประเทศไทยแต่อย่างใด
รักษาการแทนกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า สหรัฐอเมริกามีระบบการแจ้งเตือนชาวอเมริกันทั่วโลกทุก ๆ 6 เดือน ตนเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนระวังตัว ชาวอเมริกันเมื่อได้รับข้อมูลจะพิจารณาตัดสินใจเองว่าจะเดินทางเข้าประเทศไทยหรือไม่ การแจ้งเตือนหรือ Emergency message เป็นการแจ้งเตือนปกติ ไม่ได้อยู่ในระดับ Travel warning ซึ่งเป็นระดับร้ายแรงที่สุด บ่งชี้ว่าประเทศนี้อันตราย อย่างไรก็ตาม สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่มีพื้นที่รับผิดชอบ 15 จังหวัดภาคเหนือ มีชาวอเมริกันรวม 7,500 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เหตุการณ์ปกติ ไม่ได้มีการแจ้งเตือนเป็นพิเศษ หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 
15 กุมภาพันธ์ 2555 , 16:16 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชาลิสา สวท. เชียงใหม่