กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมวิชาการ กาแฟเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  
     กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมวิชาการ กาแฟเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกาแฟสายพันธุ์ไทย อาราบิก้า ของกาแฟดอยช้าง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ
กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมวิชาการ กาแฟเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า การประชุมกาแฟเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ เพื่อให้นักวิชาการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ได้เข้าใจถึงสถานการณ์กาแฟ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการพัฒนากาแฟให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจให้สมดุล ทั้งภาคเอกชน เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม และการสนับสนุนของภาครัฐ สำหรับ กาแฟที่ปลูกมากที่สุดในภาคใต้ คือ โรบัสต้า ภาคเหนือ คือ อาราบิก้า ปัจจุบัน มีการส่งเสริมการปลูกทั้งแบบเชิงเดี่ยว และผสมผสานในสวนไม้ใหญ่ได้ มีการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต เพื่อลดการนำเข้าของผู้ประกอบการ และลดการใช้สารเคมี โดยให้เกษตรกรศึกษาช่วงอายุของต้นกาแฟ เพื่อวัดปริมาณศัตรูพืช และใช้สารเคมีกำจัดในปริมาณที่เหมาะสม มีการใช้วิธีกำจัดแบบ ไบโอ คอนโทรล หรือใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมกันเองร่วมด้วย เพื่อให้การปลูกกาแฟเป็นไปด้วยความยั่งยืน
ในส่วนสถานการณ์การดื่มกาแฟ เฉลี่ยใน 1 ปี คนยุโรป ดื่มกาแฟ ประมาณ 600 แก้ว ต่อคน คนไทยดื่มกาแฟมากกว่า 100 แก้ว ต่อคน ในส่วนของคนจีน ดื่มกาแฟ เพียง 3 แก้ว ต่อคนเท่านั้น เพราะนิยมดื่มชามากกว่า ถ้าผลักดันให้หันมาดื่มกาแฟเพิ่มได้ จะสามารถเพิ่มการส่งออกได้มาก ทั้งนี้ กาแฟสายพันธุ์ไทย อาราบิก้า ของกาแฟดอยช้าง มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ขณะที่ สายพันธุ์ โรบัสต้า ก็มีการส่งออกต่างประเทศทุกปี
 
15 กุมภาพันธ์ 2555 , 18:03 น. , อ่าน 1161  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่