พบปะผู้ประกอบการสถานบันเทิงกว่า 300 ราย เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมเป็นพลังป้องกันยาเสพติด

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 พบปะผู้ประกอบการสถานบันเทิงกว่า 300 ราย เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมเป็นพลังป้องกันยาเสพติด
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พลตำรวจโทสุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นายวิชัย ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดภาค 5 ร่วมแสดงปาฐกถาในงานสัมมนาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนสถานประกอบการกว่า 300 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และ ลำพูน เข้าร่วม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสถานประกอบการ ป้องกันยาเสพติด ขจัดปัจจัยเสี่ยง ลดแหล่งมั่วสุม โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า การจะป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืนคือ ต้องลดผู้ขาย ลดผู้เสพ และควบคุมกลุ่มเสี่ยง ขอความร่วมมือสถานประกอบการให้ความร่วมมือป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปเที่ยว แจ้งเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎหมาย หากไม่ได้รับความร่วมมือก็อาจจะส่งผลถึงการยึดใบอนุญาตสถานประกอบการและดำเนินคดีตามกฎหมายได้ โดยผู้กำกับการตำรวจทุกสถานี ต้องทำงานร่วมกับนายอำเภอ ร่วมป้องกันและปราบปราม
จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง เป็นทั้งต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง รวมทั้งเป็นแหล่งพักยาสำคัญ มีสถานประกอบการกว่า 20,000 แห่ง ข้อมูลปี 2554 มีสถานประกอบกิจการและโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด 93 แห่ง
 
16 กุมภาพันธ์ 2555 , 13:46 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชาลิสา สวท.เชียงใหม่