กรมส่งเสริมการส่งออกนำผู้ประกอบการสิงคโปร์ พบผู้ประกอบการในเชียงใหม่

  
     กรมส่งเสริมการส่งออกนำผู้ประกอบการสิงคโปร์ พบผู้ประกอบการในเชียงใหม่ เพื่อเจรจาธุรกิจการค้า และคัดเลือกสินค้าไปจัดแสดงในงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยที่สิงคโปร์
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ สิงคโปร์ นำคณะผู้แทนการค้าสิงคโปร์ กลุ่มสินค้าของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน จำนวน 20 บริษัท ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมของขวัญ สิงคโปร์ และตัวแทนฝ่ายจัดซื้อจากห้างสรรพสินค้า ISETAN เดินทางมาเจรจาการค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เดินทางมาที่ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ เพื่อพบปะ เจรจาการค้ากับผู้ผลิตและผู้ส่งออกภาคเหนือ
นางสาวบุณิกา แจ่มใส อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานความร่วมมือการค้าในต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า มูลค่าการซื้อขายระหว่างไทย-สิงคโปร์ ปีละ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าสำคัญ คือชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ อาหาร ผัก ผลไม้ ข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะข้าวนั้นสิงคโปร์นำเข้าข้าวไทยร้อยละ 80 ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด ขณะที่สินค้าจากเชียงใหม่คือเซรามิก ของตกแต่งบ้าน เนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์ มีศิลปะที่งดงาม ประณีต ลำไยและชา ก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์เช่นกัน โดยผู้ประกอบการสิงคโปร์ต้องการความมีมาตรฐาน คุณภาพสินค้าที่ดี และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม เนื่องจากประชากรมีกำลังซื้อสูงและเป็นประเทศทั้งส่งออกและนำเข้า หากสามารถส่งสินค้าไปสิงคโปร์ได้ ก็สามารถส่งขายได้ทั่วโลก
ในการเดินทางมาครั้งนี้คณะจะคัดเลือกสินค้าที่จะนำไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าอิเชตัน สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5-14 มิถุนายน 2555 ณ ห้างสรรพสินค้า อิเชตัน และสก๊อตโรด ประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายอย่างมาก
 
16 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:02 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชาลิสา สวท.เชียงใหม่