การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ จัดตั้ง กฟภ.เชียงใหม่แห่งที่ 2 รองรับเขตพื้นที่อำเภอเมือง

  
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ จัดตั้ง กฟภ.เชียงใหม่แห่งที่ 2 เพื่อรองรับการให้บริการผู้ใช้ไฟ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้านกระแสไฟฟ้า และ งานที่เกี่ยวเนื่องล่าสุด นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ลงนามอนุมัติให้จัดตั้ง “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2” มีหน้าที่รับผิดชอบผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งโอนย้ายความรับผิดชอบ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้ใช้ไฟหมู่ที่ 1 – 14 ตำบลสุเทพ / หมู่ที่ 1 -4 , 9 – 10 ตำบลแม่เหียะ / ตำบลหายยา (บางส่วน) / ตำบลศรีภูมิ (บางส่วน) / หมู่ที่ 1 – 5 ตำบลช้างเผือก และเทศบาลตำบลช้างเผือก และ ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด ปัจจุบัน กำลังอยู่ในขั้นตอน หาสถานที่สำหรับจัดตั้งสำนักงาน ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการ สร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า คาดว่าจะมีการโอนย้ายผู้ใช้ไฟ และ เปิดบริการอย่างเป็นทางการภายในกลางปี 2555 โดยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จะยังเปิดให้บริการตามปกติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตจำหน่าย และให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ใน6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน และท่าขี้เหล็กชายแดนของประเทศเมียนม่าร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านสถานที่ท่องเที่ยว มีคนอยู่อาศัยจำนวนมาก และมีอัตราการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ และ การท่องเที่ยว ในภาคเหนือ
 
18 กุมภาพันธ์ 2555 , 14:48 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่