งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อปรับปรุงเสริมความมั่นคงสายส่ง 3 มีนาคมและ 8 เมษายนนี้

  
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อปรับปรุงเสริมความมั่นคงสายส่งแรงดัน 115 กิโลโวลท์ 3 มีนาคมและ 8 เมษายนนี้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงสายส่งแรงดัน 115 กิโลโวลท์ จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 2 ถึง สถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมทอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจำเป็นต้อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. เป็นบางพื้นที่ในบริเวณดังต่อไปนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ อำเภอจอมทอง ได้แก่ ตำบลบ้านหลวง ข่วงเปา สบเตี๊ยะ บ้านแปะ ดอยแก้ว แม่สอย อำเภอแม่แจ่ม ได้แก่ ตำบลช่างเคิ่ง ท่าผา บ้านทับ แม่ศึก แม่นาจร บ้านจันทร์ ปางหินฝน กองแขก แม่แดด แจ่มหลวง อำเภอฮอด ได้แก่ ตำบลหางดง ฮอด บ้านตาล บ่อหลวง บ่อสลี นาคอเรือ อำเภออมก๋อย ได้แก่ ตำบลอมก๋อย ยางเปียง แม่ตื่น ม่อนจอง สบโขง นาเกียน จังหวัดลำพูน ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านโฮ่ง ได้แก่ ตำบลป่าพลู เหล่ายาว ศรีเตี้ย หนองปลาสวาย อำเภอเวียงหนองล่อง ได้แก่ ตำบลหนองล่อง หนองยวง วังผาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตพื้นที่ อำเภอขุนยวม ได้แก่ ตำบลเมืองปอน แม่ยวมน้อย
ผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. และอาจมีผลกระทบทำให้ แรงดันไฟฟ้าตก ในบางพื้นที่ ขณะเดียวกันพบว่าปัจจุบัน ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพ แอบลักขโมยสายไฟฟ้า และบางกลุ่มมีการอ้างว่าสามารถดัดแปลงมิเตอร์ หรือแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อทำให้หน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง และทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อ เพราะนอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้ว ยังต้องเสียค่าปรับ และ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและตามกฎหมาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งอาจถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้า และถูกดำเนินคดีอาญาฐานลักทรัพย์ หรือทำให้เสียทรัพย์ หากพบบุคคลใดมาติดต่อหรือแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อรับจ้างดัดแปลงมิเตอร์ แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ แอบลักขโมยสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า โปรดแจ้งให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า PEA Call Center โทร. 1129 เพื่อช่วยกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สิน ของส่วนรวม
 
18 กุมภาพันธ์ 2555 , 14:48 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่