เทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นอากาศ หลังฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ หลังฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน พร้อมติดสปริงเกอร์ ราวน้ำพุรอบคูเมือง สะพานลอย
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบรรพต คันธเสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ นำรถดับเพลิงฉีดพ่นน้ำละอองฝอย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่อากาศ ต้นไม้และสวนหย่อม บริเวณลานเอนกประสงค์ประตูเชียงใหม่และรอบคูเมือง หลังเกิดหมอกควันและฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ซึ่งลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำหมอกควันมาปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและนักท่องเที่ยว
นายกเทศมนตรีนครเชีใยงใหม่ กล่าวว่า ค่าฝุ่นละอองวัดได้เกือบ 180 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงปฏิบัติการลดปัญหาหมอกควันด้วยการฉีดพ่นน้ำรอบตัวเมืองเชียงใหม่ เปิดน้ำพุ ฉีดสปริงเกอร์ รอบคูเมืองตลอดวัน และขอความร่วมมือจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งราวน้ำพุบริเวณสะพานลอย และสะพานข้ามน้ำปิง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่ชุมชน
จากนี้ หากจังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ จะมีการแจกหน้ากากหรือผ้าปิดจมูกอนามัยให้แก่ประชาชน ชาวเชียงใหม่ทันที พร้อมตรวจจับรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ หรือเขตก่อสร้างที่สร้างมลพิษ และขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ ช่วยกันฉีดรดน้ำต้นไม้ หรือหน้าบ้าน ไม่เผาขยะหรือใบไม้ หากมีเศษใบไม้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกไปจัดเก็บสัปดาห์ละ 1 วัน โดยจะนำไปทำปุ๋ยหมักและน้ำชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป
 
19 กุมภาพันธ์ 2555 , 10:21 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่