อำเภอดอยสะเก็ด ตักบาตรพระ 1,250 รูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ

  
     อำเภอดอยสะเก็ดจัดโครงการตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,250 รูป ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
อำเภอดอยสะเก็ด โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 1,250 รูป ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรม ยังความสงบสุข สมานสามัคคีให้แก่ชนชาวไทย โดยจะมีการนำปัจจัยไทยธรรมส่วนหนึ่งสมทบช่วยเหลือคณะสงฆ์ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวง พ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อส่งเสริมให้พุทธบริษัท 4 มาร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังเดิมสำหรับข้าวสารอาหาร แห้งที่ได้จากการบิณฑบาตในแต่ละครั้งส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์ ทหาร ตำรวจ ครูและประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับความลำบากเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ อีกส่วนหนึ่งนำไปบรรจุใส่ถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ทั้งนี้ โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เริ่มขึ้น ในปี 2551โดยเริ่มตักบาตรพระในหลักหมื่น หลักพัน ได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวพุทธทั่วประเทศ จากนั้นในปี 2554 จึงได้ขยายโครงการตักบาตรพระจากเดิม 5 แสนรูปเป็นโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
 
19 กุมภาพันธ์ 2555 , 11:50 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่