เตรียมจัดกิจกรรมผลักดันสปาไทยสู่ตลาดสากล เปิดตัวบทเพลงที่ประพันธ์เพื่อสปาไทยครั้งแรกในเชียงใหม่

  
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมผลักดันสปาไทยสู่ตลาดสากล เปิดตัวบทเพลงที่ประพันธ์เพื่อสปาไทยครั้งแรกในเชียงใหม่
นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเภสัชกร อิศรา นานาวิชิต จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นางอนิดา โทณะวณิก นายกสมาคมไทยล้านนาสปา และอาจารย์สุพจน์ สุขกลัด ผู้เชี่ยวชาญดนตรีบำบัด ร่วมแถลงข่าวที่โรงแรงยางคำ วิลเลจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงการเตรียมการจัดงานสัมมนาหัวข้อทิศทางและโอกาสของสปาไทยสู่ตลาดโลก และงานล้านนาสปาคีตาภิรมย์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2555 ณ โรงแรมโบทานิครีสอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั้งนี้เพื่อแนะนำเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจล้านนาสปาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยจะจัดสัมมนาผู้ประกอบการสปาทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ได้พัฒนาวิจัย รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส จนได้รูปแบบการนวดแบบ Lanna Exotic ซึ่งเป็นนวตกรรมนวดแบบล้านนา ล่าสุดได้มีการประพันธ์เพลง โดยใช้เครื่องดนตรีล้านนา มาบรรเลง พร้อมบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของล้านนา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันเป็นการเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันในระดับสากลอย่างแท้จริง
ในคืนวันที่ 31 มีนาคมจะมีการแสดงล้านนาสปาคีตาภิรมย์ จากนักร้องประสานเสียงคณะ Music Ensemble ควบคุมโดย อาจารย์สุพจน์ สุขกลัด ศิลปินรับเชิญ อาจารย์ธนิศ ศรีกลิ่นดี พิเศษสุด ชมความสามารถของช้างจากปางช้างแม่สาเล่นดนตรี คชสีสังคีต ท่ามกลางสวนสวย ณ ลานนาฬิกา สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
21 มีนาคม 2555 , 17:29 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่