มณฑลทหารบกที่ 33 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 33 ครบรอบ 94 ปี

  
     มณฑลทหารบกที่ 33 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 33 ครบรอบ 94 ปี เดินหน้ามุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยอย่างเต็มขีดความสามารถ
มณฑลทหารบกที่ 33 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 33 ครบรอบ 94 ปี โดยจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อาณาจักรล้านนาได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ในชื่อ มณฑลพายัพ ในปี 2436 กองทัพบก มีชื่อหน่วยว่า กองทหารเชียงใหม่ จนกลายมาเป็นมณฑลทหารบกที่ 33 ในปัจจุบัน ซึ่งยาวนานถึง 119 ปี มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นหน่วยทหารที่ให้การสนับสนุนในการส่งกำลังบำรุง ให้แก่หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รับผิดชอบงานด้านการถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ตลอดจน พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งยังดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่บ้านซิแบร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งงานด้านช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบในการบริหารงานสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า การดำเนินงานของศูนย์กีฬาลานนา และสถานพักฟื้นพักผ่อนกองทัพบก(ลานนา)
มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ระเบียบปฏิบัติและคำสั่งของกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของชาติ รวมทั้งความผาสุกของประชาชนชาวไทยอย่างเต็มขีดความสามารถ
 
22 มีนาคม 2555 , 15:10 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่