พื้นที่ป่าในเชียงใหม่กว่าสี่พันไร่เสียหายเพราะไฟป่าในปีนี้

  
     พื้นที่ป่าในเชียงใหม่กว่าสี่พันไร่เสียหายเพราะไฟป่าในปีนี้ อำเภออมก๋อย แม่แจ่ม ฮอด จอมทองและเชียงดาว มีจุด Hot Spot มากที่สุด
นายบรรพต คันธเสน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์มลพิษหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศในเชียงใหม่เกินค่ามาตรฐาน 2 ครั้ง ระยะเวลา 15 วันแล้ว หมอกควันดังกล่าวเกิดจากการเผาป่า และเผาพื้นที่เกษตร เกิดไฟป่า 598 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหาย 4,119 ไร่ Hot Spot มีทั้งหมด 2,140 จุด มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่ที่เกิด Hot Spot มากที่สุดคือตอนใต้ของจังหวัดแถบ อำเภออมก๋อย แม่แจ่ม ฮอด จอมทองและตอนเหนือของจังหวัดที่อำเภอเชียงดาว เป็นต้นเหตุของปัญหามลพิษหมอกควันในเชียงใหม่ในขณะนี้
จังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมกับนายอำเภอทุกอำเภอผ่านระบบวีดีโอ.คอนเฟอเรนซ์ทุกวันพุธ เพื่อสรุปปัญหา ปรับแผนการทำงาน สำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่า 9 แห่งจะเพิ่มความเข้มในการทำงาน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 
22 มีนาคม 2555 , 17:56 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่