จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้พื้นที่ 9 อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้ว

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้พื้นที่ 9 อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้ว โดยสองอำเภอล่าสุดคืออำเภอฮอดและฝาง
นายคมสันต์ สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้ว 9 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอดอยหล่อ จอมทอง แม่แจ่ม สันกำแพง พร้าว สะเมิง แม่ออน โดยสองอำเภอสุดท้ายที่อยู่ระหว่างเสนอคืออำเภอฮอดและฝาง ซึ่งอำเภอที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง นายอำเภอมีสิทธิ์นำงบประมาณอำเภอละล้านบาทมาช่วยเหลือประชาชน หากเกินกว่ากำลังของท้องถิ่น และหากเกินกว่านั้นให้ทำเรื่องขอใช้งบของจังหวัด
ล่าสุดได้มีการร้องขอน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยเฉพาะอำเภอแม่แจ่ม ดอยหล่อและจอมทอง
 
23 มีนาคม 2555 , 13:45 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่