เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด มหาชน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด มหาชน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองเชียงใหม่ เพื่อคงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ โดยดึงชุมชนมามีส่วนร่วม
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคูเมืองเชียงใหม่ ณ สวนหย่อมน้ำพุสมเพชร คูเมืองเชียงใหม่ โดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด มหาชนได้นำพนักงานมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พัฒนาคูเมืองเชียงใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับสนับสนุนรถจักรยานบำบัดน้ำเสียจำนวน 2 คัน เพื่อให้ประชาชนได้มาออกกำลังกายซึ่งจักรยานดังกล่าวจะมีกลไกเชื่อมโยงกับระบบฟอกน้ำในคูเมือง ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์สองทาง โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทำความสะอาดรอบคูเมืองและฉีดพ่นฝอยละอองเพิ่มความชุ่มชื้นลดมลพิษหมอกควันไปพร้อม ๆ กันด้วย ซึ่งนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นความตระหนักร่วมกันของคนในสังคมและองค์กรต่าง ๆ ที่จะร่วมมือทำให้เชียงใหม่คงความเขียว สวย หอม มีความร่มรื่น สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนตลอดไป
เทศบาลนครเชียงใหม่มีแนวทางการจัดการภูมิทัศน์เมืองที่เสริมสร้างการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างสอดคล้องกัน คือ บริหารจัดการในเชิงแผนและนโยบายของเทศบาล มีการวางแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนร่วมอนุรักษ์ และบังคับใช้กฎหมายเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสภาพภูมิทัศน์เมือง เพื่อคงเสน่ห์ของคูเมืองเชียงใหม่ไว้ตลอดไป
 
24 มีนาคม 2555 , 13:05 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่