เทศบาลนครเชียงใหม่แก้ปัญหามลพิษหมอกควันทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ ลดการเผาได้ 80%

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ทำทุกมาตรการแก้ปัญหามลพิษหมอกควันเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะการทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ ซึ่งสามารถลดการเผาในพื้นที่ได้ร้อยละ 80
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ตระหนักถึงปัญหามลพิษหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อเมืองเชียงใหม่ในขณะนี้ หมอกควันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สาเหตุหลักมาจากควันรถ การก่อสร้างและการเผากิ่งไม้ใบไม้ โดยได้มีการกำชับผู้ประกอบการก่อสร้างให้คลุมผ้าสถานที่ก่อสร้างซึ่งมีถึง 47 แห่งในเขตเทศบาล ล้างล้อรถก่อนนำมาวิ่งในเขตเมือง นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจจับรถควันดำที่นำมาวิ่งในเขตเมือง ขณะเดียวกันสำหรับใบไม้กิ่งไม้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ชาวบ้านรวบรวมใส่ถุง จะมีรถไปรับเพื่อนำไปรวบรวมที่สวนหลวง ร.9 เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ในสถานที่สาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าการเผาใบไม้กิ่งไม้ลดลงถึงร้อยละ 80 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
นอกจากนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้แจกหน้ากากอนามัยให้แก่เด็ก ผู้ป่วยและคนชรา เกือบสองแสนชิ้นแล้วนับตั้งแต่มีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน โดยมาตรการที่ทำทุกวันคือเปิดน้ำพุ ทำม่านควันน้ำบนสะพานนวรัตน์และหน้าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนำรถพ่นละอองน้ำออกพ่นทุกวันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ดักควันและฝุ่นละอองในอากาศ
 
24 มีนาคม 2555 , 13:06 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่