เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ระบุ มลพิษหมอกควันรายได้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวหายกว่า50% หากปล่อยช่วง Low Season จะนานขึ้น

  
     เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ระบุ ปัญหามลพิษหมอกควันส่งผลกระทบให้รายได้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวหดหายไปกว่าร้อยละ 50 หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ช่วง Low Season ในเชียงใหม่จะยาวนานขึ้น
นายอุดม ชิดนายี เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงกรณีมลพิษหมอกควัน จากปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่สูงเกินมาตรฐานในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในเชียงใหม่ โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่น่าจะหดหายเกินร้อยละ 50 โดยเห็นว่าควรจะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดยุทธศาสตร์ ปูพื้นฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนแต่เนิ่น ๆ ขณะที่ผู้ประกอบการและภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนต้องร่วมมืออย่างจริงจังมากกว่านี้ มีการรวมกลุ่มปลูกป่า วางแผนระยะยาว 4-5 ปี หากปล่อยให้ปัญหาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ช่วงโลว์ซีซัน หรือช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของเชียงใหม่จะยาวขึ้นกว่าเดิมอีกจาก 4 เดือนที่มีอยู่เดิมซึ่งก็มากอยู่แล้ว และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าปัจจุบันพบว่าคนมาเที่ยวมากขึ้นก็จริง แต่พบว่าคนใช้จ่ายลดลง ขณะที่สถิติการกลับมาซ้ำของนักท่องเที่ยวในเชียงใหม่มีไม่ถึงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับเมืองท่องเที่ยวอื่น ๆ จะสูงถึงร้อยละ 25 ซึ่งเป็นการบ้านที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันขบคิด
 
24 มีนาคม 2555 , 13:44 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่