ประธานบริหาร Research Triangle Regional Partnership บรรยายให้ความรู้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจในเชียงใหม่

  
     สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยนำประธานบริหาร Research Triangle Regional Partnership ผู้ก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจในเชียงใหม่
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ คณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ จัดบรรยายพิเศษ U.S. Speaker Program ภายใต้ความร่วมมือ Thai-US Creative Partnership หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค บทบาทของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอุทยานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคและเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน” โดยมี Mr.Charles A. Hayes ประธานบริหาร Research Triangle Regional Partnership ผู้ก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่/ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นแบบจำลองที่ได้รับการนำไปปรับใช้ทั่วโลก มาบรรยาย ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ามกลางนักธุรกิจและประชาชนที่สนใจจำนวนมาก โดยนาย ชาลส์กล่าวว่าความสำเร็จของ Research Triangle Regional Partnership นั้นเป็นการรวมตัวระหว่างองค์กรของเขา องค์กรธุรกิจ มหาวิทยาลัย และภาครัฐ ซึ่งบูรณาการทำงานอย่างสอดคล้องกับความต้องการ ภาครัฐสนับสนุนสร้างสาธารณูปโภครองรับ ขณะที่ภาคธุรกิจกล้าคิดในสิ่งที่แตกต่าง มหาวิทยาลัยมีผลการวิจัยสนับสนุน ให้คำตอบทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างศักยภาพใหม่ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน ให้ความสำคัญกับชนบท นำความรู้ที่ได้มาแบ่งปัน
สำหรับ Research Triangle Park เป็นหนึ่งในอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีพื้นที่พัฒนา 7,000 เอเคอร์ เป็นที่ตั้งของบริษัทกว่า 170 แห่ง ซึ่งมีพนักงานกว่า 38,000 คน เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่สำคัญของโลกซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำหรับภูมิภาคนี้ เป็นที่ตั้งของบริษัทหลากหลายประเภท ตั้งแต่ศูนย์การวิจัยและพัฒนานานาชาติที่ติดอันดับ Fortune 100 จนถึงองค์กรที่มหาวิทยาลัยก่อตั้ง หน่วยงานของรัฐบาลกลางหลายแห่งก็ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งนี้ด้วย เป็นอุทยานที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังดำเนินการอยู่ ถือเป็นหนึ่งในอุทยานที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จระดับโลก เป็นแม่แบบในด้านนวัตกรรม การศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการนำไปประยุกต์ใช้ทั่วโลก
 
24 มีนาคม 2555 , 15:29 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่